Báo chí

Thời gian là vàng

Thời tiết, giá vàng, ngoại tệ

Trượt thanh công cụ để xem tỉ giá:

Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

cảm nhận nhân vật, đoạn thơ HKI

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Gốc > Văn bản > Bài 1 >

ôn tập truyện trung đại

Luyện tập củng cố kiến thức bài " Kiều ở lầu Ngưng Bích"

Trong Truyện Kiều, Nguyễn Du viết:

Tưởng người dưới nguyệt chén đồng,

Tin sương luống những rày trông mai chờ.

a. Chép chính xác 6 câu thơ tiếp theo sau hai câu thơ trên. ( chú ý hình thức lục bát và dấu câu)

                              Bên trời góc bể bơ vơ,

                        Tấm son gột rửa bao giờ cho phai.

                               Xót người tựa cửa hôm mai,

                       Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ?

                              Sân Lai cách mấy nắng mưa,

                       Có khi gốc tử đã vừa người ôm.

                                           ( Truyện Kiều, Nguyễn Du)

 

b. Nêu ngắn gọn giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ vừa chép. Giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn trích:

+ Về nội dung :

Đoạn trích diễn tả nỗi thương nhớ Kim Trọng và thương nhớ cha mẹ  của Thúy Kiều, qua đó ca ngợi sự  thuỷ chung, hiếu thảo và tấm lòng vị tha ở nàng.

+ Về nghệ thuật :

Nghệ thuật khắc hoạ nội tâm nhân vật qua ngôn ngữ độc thoại nội tâm đặc sắc, miêu tả tâm trạng tinh tế  để Kiều nhớ Kim Trọng trước khi nhớ cha mẹ phù hợp với quy luật tâm lí do hoàn cảnh tác động, vận dụng điển tích, điển cố với những hình ảnh ẩn dụ sinh động, gợi cảm xúc. 

c. Em hiểu từ “chén đồng” trong đoạn thơ trên như thế nào? Theo em, có thể thay từ “ tưởng” bằng từ “ nhớ” được không? 

- Chén đồng: Chén rượu thề nguyền cùng lòng cùng dạ (đồng tâm) với nhau. 

 

- Không thể thay từ “ tưởng ” bằng từ “ nhớ” bởi nghĩa từ “ tưởng” vừa là nhớ thương vừa là hình dung cảnh Kim Trọng đang chờ mong tin Kiều. 

d. Dựa vào đoạn trích trên và những hiểu biết về xã hội của mình, hãy trình bày ngắn gọn    ( từ 3-5 câu) suy nghĩ của  em về đạo làm con. 

Đạo làm con là một trong những đạo lí tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Đạo làm con được hiểu là bổn phận trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ. Bởi công lao nuôi dưỡng sinh thành của cha mẹ như trời biển nên người con phải biết hiếu thuận, chăm sóc, phụng dưỡng khi cha mẹ ốm đau, già yếu, sống tốt đẹp, phục vụ đất nước, xã hội, gia đình cho cha mẹ hãnh diện, vui lòng. Trái ngược với lòng hiếu thảo là sự bất hiếu, lối sống này luôn bị xã hội lên án, phê phán. Là học sinh, chúng ta cần phải...

Ôn tập đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga:

Câu hỏi thực hành:

Trong Truyện Lục Vân Tiên, Nguyễn Đình Chiểu viết:

                    Gẫm câu báo đức thù công, 
                         Lấy chi cho phỉ tấm lòng cùng ngươi...

a. Chép chính xác 6 câu thơ tiếp theo sau hai câu thơ trên.

Vân Tiên nghe nói liền cười: 
"Làm ơn há dễ trông người trả ơn. 
Này đà rõ đặng nguồn cơn, 
Nào ai tính thiệt so hơn làm gì? 
Nhớ câu kiến nghĩa bất vi, 
Làm người thế ấy cũng phi anh hùng.” 

 

        (Truyện  Lục Vân Tiên, Nguyễn Đình Chiểu)

b. Từ (tấm) lòng trong đoạn trích được dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? Hãy tìm 4 từ ngữ được cấu tạo theo mô hình phi + x  như phi anh hùng 

Từ  lòng là từ mang nghĩa chuyển 

 

Phi+ x:  phi quân sự, phi lí, phi giai cấp, phi nhân đạo, phi nghĩa...

c. Nhân vật Lục Vân Tiên nổi bật những phẩm chất tốt đẹp nào trong đoạn thơ trên? 

 

-Lục Vân Tiên là một chàng trai nghĩa hiệp, dũng cảm, trọng nghĩa khinh tài, không so đo tính toán thiệt hơn; sống theo lí tưởng của người anh hùng xem việc giúp người là trách nhiệm, không mong đợi được báo đáp 

 

d. Từ quan điểm của Lục Vân Tiên trong hai câu thơ cuối và suy nghĩ, trải nghiệm của bản thân, hãy trình bày ngắn gọn (từ 3-5 câu) quan niệm về người anh hùng. 

" Nhớ câu kiến nghĩa bất vi,

Làm người thế ấy cũng phi anh hùng"

 Lời nói của Lục Vân Tiên trong đoạn trích " Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga" vẫn giống với quan điểm ngày nay về người anh hùng. Đó là người có tài năng, đức độ hơn người, sống với tinh thần nghĩa hiệp, dũng  bảo vệ người sức yếu thế cô, biết đấu tranh cho lẽ phải, công bằng, sẵn sàng hi sinh vì nghĩa lớn. Các bậc anh hùng từ xưa đến nay luôn được ca ngợi, trân trọng như ... Trái với lối sống cao đẹp của người anh hùng là lối sống của kẻ tiểu nhân, xã hội luôn chê trách, phê phán những kẻ hèn nhát, chỉ nghĩ đến bản thân, không quan tâm chia sẻ , giúp đỡ người hoạn nạn, khó khăn, không dám đấu tranh trước cái ác, cái xấu. Ngày nay ... ( tự liên hệ)

Ôn tập về đoạn trích " Cảnh ngày xuân"

Câu hỏi thực hành:

a. Chép chính xác 6 câu thơ  cuối trong đoạn  trích Cảnh ngày xuân (Truyện Kiều , Nguyễn Du). 

      Tà tà bóng ngả về tây,

Chị em thơ thẩn dan tay ra về.

    Bước dần theo ngọn tiểu khê,

Lần xem phong cảnh có bề thanh thanh.

   Nao nao dòng nước uốn quanh,

Dịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang.

 

                   ( Trích Truyện Kiều, Nguyễn Du)

b. Xác định những phương thức biểu đạt và cho biết  nội dung chính đoạn thơ vừa chép. 

Những phương thức biểu đạt: tự sự, miêu tả, biểu cảm

           Nội dung chính của đoạn trích : Cảnh chị em Kiều du xuân trở về

c. Tìm những từ láy có trong đoạn thơ và nêu tác dụng của chúng 

- Từ láy: tà tà, thơ thẩn, thanh thanh, nao nao, nho nhỏ 

- Tác dụng của những từ láy trên: vừa có tác dụng gợi hình ảnh sinh động, cụ thể  nét thanh dịu, nhẹ nhàng của cảnh chiều xuân vừa gợi tâm trạng nhân vật bâng khuâng, lưu luyến chuyến du xuân và dự cảm một chuyện sắp xảy ra.

 

d. “ Cảnh ngày xuân” là một đoạn trích tiêu biểu cho sự giàu đẹp của Tiếng Việt. Học tập Nguyễn Du, em hãy suy nghĩ  học sinh cần phải làm gì để giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt ( viết khoảng 3 đến 5 câu)?  

"Ngôn ngữ trong " Truyện Kiều" đã thể hiện sự giàu đẹp của Tiếng Việt. Học tập Nguyễn Du, học sinh chúng ta cần thường xuyên trau dồi vốn từ, nắm vững nghĩa của từ và dùng chính xác, biết thêm những từ ngữ chưa biết. Chúng ta cần ý thức chọn lời hay ý đẹp khi giao tiếp, đọc nhiều tác phẩm, sách báo . Cần phê phán  những kẻ nói năng thô tục, lạm dụng tiếng nước ngoài, nói tắt, viết tắt đến tối nghĩa làm giảm đi sự giàu đẹp của Tiếng Việt ( thêm một câu liên hệ ...)

Rèn luyện kỹ năng cảm thụ tác phẩm văn học:

THỰC HÀNH:

1/ CẢM NHẬN TÍNH CÁCH QUANG TRUNG QUA LỜI PHỦ DỤ ( HỒI 14 - HOÀNG LÊ NHẤT THỐNG CHÍ)

I. MỞ BÀI:

 Hồi 14 tác phẩm " Hoàng Lê nhất thống chí"của  Ngô gia văn phái có kể lại việc vua Quang Trung phủ dụ tướng sĩ nhằm khích lệ tinh thần yêu nước, quyết tâm đánh đuổi quân Thanh. Nhưng qua lời phủ dụ, chúng ta còn cảm nhận được phẩm chất tốt đẹp của vị vua tài ba lỗi lạc này ...

II. THÂN BÀI:

 Cách lập luận trong lời phủ dụ rất chặt chẽ, mạch lạc chứng tỏ vua Quang Trung là người có trí tuệ sáng suốt, nhạy bén. Nội dung lập luận đi từ khẳng định chủ quyền dân tộc " đất nào sao ấy,đều đã phân biệt rõ ràng, phương Nam, phương Bắc chia nhau mà cai trị", lên án tội ác quân thù " Tử đời nhà Hán, chúng đã mấy phen cướp bóc nước ta, giết hại nhân dân, vơ vét của cải" khơi dậy niềm tự hào dân tộc qua những chiến công hiển hách của các anh hùng dân tộc " Đời Hán có Trưng Nữ Vương, đời Tống có Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, đời Nguyên có Trần Hưng Đạo...", kêu gọi đoàn kết chiến đấu " đồng tâm hiệp lực" và đề ra kỉ luật nghiêm minh " chớ quen thói cũ, ăn ở hai lòng... giết chết ngay tức khắc". Bố cục đó đầy sức thuyết phục khiến cho tướng sĩ ý thức được trách nhiệm cứu nước,  và có niềm tin vào  chiến thắng, tăng thêm sĩ khí chiến đấu. Điều này chứng minh Quang Trung là một trong những vị vua có tài thuyết giáo, thu phục nhân tâm, là vị anh hùng dũng cảm, tự tin vào sức mình, có điều binh khiển tướng, biết dựa vào sức mạnh đoàn kết để chiến thắng. Nhưng hơn tất cả, lời phủ dụ đã toát lên tình yêu nước, thương dân cao cả ở vị anh hùng dân tộc Quang Trung- Nguyễn Huệ. Ngài không thể để đất nước do cha ông gầy dựng rơi vào tay giặc, không thể để nhân dân sống lầm than dưới ách đô hộ của bọn ngoại xâm. Tinh thần yêu nước còn bộc lộ ở niềm tự hào dân tộc với lịch sử đấu tranh giữ nước của cha ông nên đã quyết tâm lãnh đạo nhân dân chiến đấu dù lực lượng quân Thanh có đến hơn hai mươi vạn. Lời phủ dụ của Quang Trung tiếp nối âm hưởng của lòng yêu nước, thương dân, quyết tâm chống giặc ngoại xâm trong  bài " Nam quốc sơn hà", " Hịch tướng sĩ", " Bình Ngô đại cáo" lưu danh muôn đời

III. KẾT BÀI:

 


Nhắn tin cho tác giả
Bùi Thị Mỹ Hạnh @ 06:06 24/10/2016
Số lượt xem: 559
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến